Naam: *
Voornaam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail: *
Scheepsnaam:
Boxnr:
Type schip:
Afmetingen - Lengte:
Breedte:
Gewicht:
Diepgang:
Type motor:
Gebruik: Privé    Charter    Anders, nl:
Hond aan boord: Ja    Nee

De periode van de huurovereenkomst is op seizoenbasis van 1 april tot november van het kalenderjaar.

Reserveert hiermee een ligplaats in Jachthaven “IT SOAL” boxnr. vanaf .

Eventuele wensen of opmerkingen ten aanzien van de ligplaats: .

De huurovereenkomst wordt stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en voor eenzelfde periode verlengd. Tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huur periode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd.

Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de toepasselijke (HISWA) voorwaarden; Huur en Verhuur van ligplaatsen en gaat hiermee akkoord.

Datum: